Keep Faith, inspire the Faithful, expose Clergy abuse and arrogance - this is our Mission

Monday, September 29, 2008

തിരശീല രണ്ടായി കീറി

ജോലി സംബന്ധമായി രണ്ടു ദിവസം യാത്രയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയില്‍ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട് തയ്യാറാക്കാന്‍ വൈകിപ്പോയി.
ചിക്കാഗോ സീറോ മലബാര്‍ ഇടവകയുടെ പുതിയ ദേവാലയത്തില്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മറികടന്ന് അങ്ങാടിയത്ത് പിതാവ് നിര്‍ബന്ധിച്ചു തൂക്കിയ തിരശീല 27 ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഉപയോഗശൂന്യമാം വിധം കുത്തി ക്കീറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാതിരാത്രിയോടടുത്താണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും അത് നടക്കുമ്പോള്‍ വികാരിയച്ചന്‍ പള്ളിയകത്തുണ്ടായിരുന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സംഭവമറിഞ്ഞയുടനെ പോലീസും ബിഷപ്പും സ്ഥലത്തെത്തി. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇടവകാംഗമായതിനാല്‍ ക്രിമിനല്‍ നടപടികളൊന്നും കൈക്കൊള്ളേണ്ട എന്ന തീരുമാനമാണ് അധികാരികള്‍ കൈക്കൊണ്ടത്. സംഭവം ഇലക്കും മുള്ളിനും കേടുകൂടാതെ സമാധാനപരമായി തീര്‍ത്തുവെന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ശീല കീറിയതില്‍, ചുരുക്കം ചില തീവ്ര വാദികള്‍ ഒഴിച്ചാല്‍, പരക്കെ എല്ലാവര്ക്കും സന്തോഷമേയുള്ളൂ. സമൂഹത്തിന്റെ പിളര്‍പ്പിന്റെ ഒരടയാളമായിട്ടെ ഈ ശീലയെ പൊതുജനങ്ങള്‍ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ സംഭവത്തോടെ ജനവികാരത്തിന്റെ ആഴം പിതാവ് മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വാസം.

32 comments:

Anonymous said...

Remember to vote for Obama. We have a moral obligation to vote for him and propagate for him because his vice predidential candidate Sen. Joe Biden is a strong, good going Catholic.

Anonymous said...

who cares about obama. we worry about sheela and everything around it. its time for that to come down.
for the editors
still people dont know much about syromalabar voice. they still looking for theepantham.

Anonymous said...

A Parishners Voice ….

Let the Syro Malabar priests and Bishop know that “THE VOICE OF SILENCE IS LAUDS AS A THUNDER”. Please remove the veil and circus ring from the holy place and convert the 5000 St. Charles Road, at Bellwood to a real spiritual home of Syro Malabar catholic.

Whoever physically torned the viel of church is done the right thing, while vast majority (95% of the Syro Malabar community) have been done so mentally, spiritually and prayerfully long back. Let us pray that the true faith sustain midst of tribulation hour.

I congratulate the leadership of Dr.Madathiparambil for his imitative and support for arranging the joint interfaith meeting and rally today.

September 28, 2008 6:36 PM
Delete

Anonymous said...

We have to support strongly whoever cut the sheela, it is very very appreciable because no body has the courage(chankoottam/aanaththam) to do any thing about the sheela, i am a strong supporter to eliminate sheela or do not touch to open close during mass ever. we have to
be held together to eliminate the SHEELA from the church. Until then no rest or give up. church became a CIRCUS KOODAARAM with sheela.

Anonymous said...

I HATE THE SHEELA FOR SURE, PLEASE WHO EVER DID THAT SHEELA TEAR OR WHATEVER HE SHOULD BE APPRECIATED AND GIVE A FULL SUPPORT TO HIM.

WE ALL KNOW THAT THE SHEELA IS A BIG BIG ISSUE, PLEASE DON'T STOP/GIVE UP THE CONCEPT TO REMOVE OR TO MAKE IT INACTIVE THE SHEELA.

Anonymous said...

WHO THE HELL IS TO TALK ABOUT OBAMA HERE IN THIS SITE. WE ALL HAVE TO WORK TO LIVE ANY WAY, EITHER YOU VOTE OR NOT, HERE IS MATTER THE SHEELA, AND GET RID OF THE "SHINKIDI'S" OF MAR.ANGADIYATH.
POOR ANTONY ACHAN, HE IS IN THE MIDDILE OF CHEKUTHTHAN AND KADAL.
ANY BODY CAN CONTACT ME AT EMAIL
ptptku2@yahoo.com. I FULLY SUPPORT THIS SITE AND AGAINST THE SHEELA.

Anonymous said...

PRAYER NEVER RETURNS WITHOUT THE ANSWERS.


Scores of Christians, nuns and priests have been burned alive in India and countless churches have been totally destroyed. Prayers of the innocent and the resonance from heaven with straight answers have been fulfilled.

Psalm 147:18-20. {{
*He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.
*He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.
*He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them.
}} Orissa State in India witnessed one of the worst floods in recent years.


Here in USA the SYRO MALABAR CATHOLICS is now being crucified by their on Shepherds, i.e., the opportunist Bishop and his piggy-back priests. You tell me why they are so worries about Indian Christian; we have rebellious anti catholic Bishop in the Syro (ZERO) Malabar Catholic Church at 5000 Saint Charles Road, in Bellwood, IL, who continuously crucifying the risen Christ. The Bishop is requested to remove the veil from the church. He is more than a HINDU fanatic by his action.


PRAYER NEVER RETURNS WITHOUT THE ANSWERS.

IN CHICAGO, MANY FAMILIES CONTINUOUSLY PRAYED IN TEARS FOR MANY WEEKS FOR A MASS WITHOUT A VEIL IN THE CHURCH. THE ANSWER IS HEARD. GOD CHOOSES ORDINARY PEOPLE LIKE US TO DO MIGHTY THINGS ON EARTH. SOME ONE TONRED THE VIEL IN THE CHURCH AND I SUPPORT THAT INDIVIDUAL AND JUSTIFY HIS ACTION; HE IS THE REAL VOICE OF THE FAITHFULL, WHERE HE DONE THIS FOR THE GOODNESS OF THE WHOLE SYRO MALABAR CATHOLIC IN CHICAGO.

PRAISE YOU THE LORD.

Anonymous said...

Sheela has been ripped. More power to the people who did it.

Anonymous said...

Congratulations! Somebody had the guts to do what we wanted to do in our minds. God still make guys with balls!

Anonymous said...

We want to hear your complete report about the syro-malabar fiasco.

Anonymous said...

Congratulations to whom it may deserve. chankoottam appreciable, now SHEELA is ripped ... Hold on tight guys, we will winn soon or later.

Anonymous said...

I am against Sheela; however, I can't justify the action. yes, we all wanted the sheela come down but the selected path was not appropriate. I think it is going to have negative impact to peoples voice whoever is working behind to remove the veil.

J. Mount Prospect said...

Sheela is torn down. to tell you the truth majority of the people wanted it to come down. This is a golden opportunity for the bishop to keep the sheela tied to the sides. So I am begging the authorities to leave it alone. Let us have peace and unity.

Anonymous said...

Is there any one who has seen the condition of the torn sheela? How bad is it? Is it repairable?
I hear there is tremendous support for the person who did this. I heard there are people more than willing to deffend this person with lawyer if necessary.
Me and my family are against the sheela. I hope it is never used again.

Anonymous said...

I am Parishner of Syro Malabar …… The VEIL is really a black mark.

I have lived in four Indian states and I never missed any Sunday mass and I also lived in many places outside of India other than many different states of USA. However my experience with Syro Malabar was below average spiritual experience with the priestly and never feels that I am in Catholic Church. Irrespective of differences, we need to come together for our common goal and I humbly request the Bishop and priests to take stern steps forward to remove the VIEL from the church. If you cannot keep the sheeps together, what is purpose of you and what is your real goal and vocational call.

I do not know why our priests and Bishop still can’t understand the importance of the peoples concern. It looks like the BISHOP and PRIESTS have done this for someone’s benefit. I am very ashamed of our Bishop now. Why the Bishop need this, while majority of the people of Indian origin who do not want this and most majority of Syro Malabar catholic in India hate the Veil.

It looks like the Bishop has been influenced by evil spirit.

Anonymous said...

I am Parishner of Syro Malabar …… The VEIL is really a black mark.

********
I have lived in four Indian states and I never missed any Sunday mass and I also lived in many places outside of India other than many different states of USA. However my experience with Syro Malabar was below average spiritual experience with the priestly and never feels that I am in Catholic Church. Irrespective of differences, we need to come together for our common goal and I humbly request the Bishop and priests to take stern steps forward to remove the VIEL from the church. If you cannot keep the sheep together, what is the purpose of you and what is your real goal and what is your purpose of your vocational call.

I do not know why our priests and Bishop still can’t understand the importance of the peoples concern. It looks like the BISHOP and PRIESTS have done this for someone’s benefit. I am very ashamed of our Bishop now. Why the Bishop need this, while majority of the people of Indian origin who do not want this and most majority of Syro Malabar catholic in India hate the Veil. It looks like the Bishop has been influenced by evil spirit.

Please do not under estimate the power of believers and don’t think that they are fools. ********

Anonymous said...

a prayer form the pithav
god please take away this sheela. i dont like it anymore like my parishoners. its bringing in lot of headaches for me. the core committee dont like me, vicary i think dont like me. and most important of all money is not coming in like they used to. how can i make some money???? i charged for confirmation. i will charge more money for holy communion. god can i charge some money for confession . people are breaking the law left and right. they should be punished. minimum 100 dollars to forgive the sins. major sins---like adultry- and things of that nature 500 dollars. i promise i will make mortgage payments and more money to buy another lincoln.

Anonymous said...

I am Syro Malabar church Member


Psalm 9: 9-10 The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you.

The veil and the hanging dirty, unholy ring need to go completely from the holy place.

The priests and Bishop who support the VEIL and delivering wrong messages to believers about VEIL and Claver cross need to bring to the notice of the American Church as well. We should not allow the Syro Malabar’s American Hierarchy to pollute the American Catholics too.

Bible clearly quoted about them “VELLAYADICHA KUZHIMADANGAL”, Action without faith and disoriented fellowship without any genuine goal.

Our grandfathers warned about them too “Palliyoodum Pattakaranodum Kooduthal Adutthal Nintey Vishwasam Pokum”

Hey Veil, shame on you, you divide us. The Bishop and priests need to remove the VEIL from their mind so that he can see clearly.

Anonymous said...

SHEELA

Anonymous said...

I remember the Palakadan PATTTRS. I lived most of my years outside KERALAM. The PRETENDING palakadan PATTTERS are mostly CHOEKOENS. NOT only they from PALAKAT, they are mainly from CHERTHALA or KALADY, the follwers of WHO ONCE said CHETHARUTH,VICKARUTH,KUDICKARUTHU!. These GUYS once they cross PALAKAD, KUMARAN Becomes Kumara Menon, Sukumara Kartha, VELAYUDAN Becomes... VELAYUDA MENON. I remember I went in a Kurisupally temple,one time and It was time for the six O'clock POOJA the last one. Poojary wore a THORTH.
I had fish in one of my grocery bag. I actually went there to buy coconut from the poojary, because the poojary gets a lots of coconut at the end of the day.It is more cheaper!. May be everybody think why I am SO cheap?. I HAD a great dream of coming to America. So I started saving the money for the ticket. I stood last in the line,for BUY ONE GET ONE FREEE deal.So Luky,poojary didnot have enough bags,and poojariny had another APPOINTMENT. That REALLY helped me. I got two coconuts for TWO rupees. I was satisfied with the coconut . The worst disgusting thing was the SHEELA poojary wore. Since the LIGHT was next to the KARINKALLU statue,and most of the time poojari stood facing the statue many of us was not praying, INSTEAD thinking about the SIZE of the SHIVALINGAM. I was so confused,I just moved forward pushing everybody to find what type of STATUE there in the front. TO my surprise I found a GANPATHY! Not a SHIVAN.No stomach, a LiNgam.
I dont like it happening again.We built a BIG church to accomodate every parishner WHAT HAPPENED NOW?. Whose idea was the CHEELA?. DID ANY OF THE PARISH COUNCIL MEMBERS KNOW ABOUT THAT?. THE priests say it is the bishop, the bishop says I LOVE IT. We dont want any split I REPRESANT THE POOR AND I AM . WHO want the SKINNY? The shepeard love the FATTY ONLY.
There is only one solution DONOT
TEMPT some body REMOVE THAT unwanted CHEELA FOR god saKe. we need to do the prayer for the priests and bishops "GOD HELP THEM TO GUIDE US"INSTEAD of MISLEADING US" THE ST.THOMAS CATHEDRAL". NOT the MALABAR ALREADY IT ZERO.CAN WE EXPECT SOME THING HAPPENING GOOD?. "ENYKUM KITTANAM PANAMM" NOT FROM ME because I SWEAT TO MAKE THE BREAD. NO BODY going to give me..... Obama who want him?Do American need a fIRST LADY? NO BODY want a last LADY. I never waste a VOTE. DO YOU GET STILL FOOD STAMP EVEN IF YOUR INCOME IS 200,00000? YOU need to vote OBAMA.

Anonymous said...

A Syro Malabar Church Member …

Yes, I agree, we do not want a VEIL in the church, let the Bishop remove the Veil and Ring from the church; let us try to keep our precious Syro Malabar catholic brothers together. Why this Bishop is doing like this, Why he doesn’t understand the seriousness of the situation.

There is no reference of Veil in Holy Bible, and we do not want and never want to bow before a Veil when we enter into the church. Our Bishop and priests need something to hang on and they inducted the new Veil and Ring to the Chicago community and they thought the believers are fools. They done this because of their ignorance, lack of faith and is proven by their action that they failed to study their sheep.

I am not blaming all priests, our priests and nuns are our backbone and they are real seed of the church. We need all Syro Malabar Catholics from all over the world to represent the Chicago Diocese. We need to reclaim from our differences.

The stumbling block is the Veil and Ring in our church, first let the church authorities remove that block before election, and then we all can go for vote.

Anonymous said...

I heard , Bishop angadiath was saying syro malabar church is his "BHAVANAM" and he is going to do whatever he wants in his BHAVANAM.
I have something to say or ask him personally. Our Cathedral inaguration mass started with a song. I still remember the first four lines of it. I will write it down here. Please read it and give me an explanation.

DAIVATHIN THIRU BHAVANAMITHA
DAIVA JANATHIN BHAVANAMITHA
SHEHATHIN BALIPEEDAMITHA
NAMMUDE AASAA KENDRAMITHA.

pls tell me whose bhavanam is this?

Anonymous said...

Let the bishop and his guys go for a Charismatic retreat in Potta, so that they can see themselves and learn some biblical knowledge. They are the real shame of the community here and every body in the world knows who Chicago’s Rebellious anti catholic Indian Bishop is.

Fr. Johan Koovakkaala, Kerala said...

Bishop Angadiyath is an ingnoramus.
He is not going to win. He is not going to last. I believe his days as your bishop are numbered.

Anonymous said...

We will not rest until the VEIL is removed.

Let us pray for our Bishop for his return to Catholic Faith. He is now acting like an agent who is working against the Global Catholic Church.

Why we need a Bishop here? Before this Bishop, all people have one in common, that was their faith, and once he got his CAP he becomes a thorn to the whole Syro Malabar Church. He lost his identify and he has already misplaced, disintegrated the Syro Malabar Catholic here in USA. He is really the shame of all Indian Community in USA. Our so called Bishop needs to understand that we got our faith not through his sermons; we inherit our deep rooted faith while we were in our own mother’s womb.

kochappi erumeli, KL said...

എറണാകുളം തുടങ്ങി വടക്കോട്ട്‌ ഉള്ളവര്‍ വിജാരിച്ചാല്‍ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല . കോട്ടയം ചങ്ങനാശേരി പാല ജനങ്ങള്‍ ആണ് ഇവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം . വടക്കന്‍ പള്ളി പണിതു ... തെക്കന്‍ ബിഷപ്പിന് കാശ് കൊടുത്തു അത് അവരുടെതാക്കി . ഇനി ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ടു ത്രിപ്തിപെട്ടു അടങ്ങി ഒതുങ്ങി പള്ളീല്‍ പോയി കുര്‍ബാന കാണുക . വെറുതെ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ കിടന്നു വള വളാന്ന് ഒച്ച വെച്ചു തൊണ്ട കളയണ്ട . അണ്ണാന്‍ കാച്ചിയാല്‍ ആനക്ക് ഇക്കിളി .... അത്രേ ഒള്ളു ! !

Anonymous said...

I am alos from the south Kerala and I do not agree with the foolish comment made by the so called Kottayam-Changancherry-Pala route. Majority of the central and south Kerala people are also against the VIEL and Claver CROSS.

A real catholic never admit that they bribed the church by paying for the Bishop. Now we know how sincere you and your Bishop are to the mother church.

Annum pennum Kettavanentay Assannathil Aley Mulachall, athum avennue oru thnnallannu yennu paranunnathupoley.

Anonymous said...

Voting Obama is the right thing. He at least support abortion. Nobody can change it as it is a free society. He stands for something unlike many of us. So Jai Obama, Jai

Joseph Varghese said...

It's a wonderful blog. Congratulations to the creator(s). The voice could be of the Syro-Malabarians. Since, we have the Sacrament of Reconciliation, we are permitted (?) to do anything of this sort. If the voice is not of the Syro-Malabarians, it's expected. Hence, when we post comments like this, let us first reflect whether we are christians by practice or christians by name. All the wishes. Continue to spread this good news (?)

Anonymous said...

Syromalabar lambs of Chicago, you have paid for this pain. Those who write in this blog and belong to Chicago church have no guts. If you think that most people do not like th viel and the ring, take it as an agenda and let people put in their signature and take to the so called Bishope and send a copy to Cardinal varkey too.
Let us all behave like adults and try to bring the spirit burning by having meeting in the church itself after mass and also show your power and enimity by rallying around the church or having a sitdown strike on sunday.
if it is done two weeks , there will be a solution to it.

George Vayalumkal said...

Catholic church is universal, every church belongs to every catholic. The idea of SyroMalabar Cathlic and thier own church came out of certian peoples' ego. Although, I am a born Syromalabar cathlic, I have overcome my ego. Its time to end the separate identity. We are all catholics and we live in America. We dont need to import syromalabarism. Lets all be cathlics and fallow our faith.

True Syro Malabarian. said...

Hey VEIL hunters, If u have guts to say theses comments to The Bishop, No way, because u all r SHANNANS means Aanum Pennum Kettavar. The Holy Bible teach us how to build a Church. There u can read the importance of The VEIL. U guys never read the Bible. That is why I am Saying u all r not Catholics. The true Catholics r from Changanacherry, Pala, Kanjirappally. Those who r opposing VEIL they r Mukkuvachristians, means Latins in India. So stop this bullshits, or stop to attend Syro Malabar Church U SATANS. we don't care.